Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Văn Lãng

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcsvanlang@edu.viettel.vn